Icoon leerstijlen

LEERSTIJLEN

Ieder kind is uniek. Binnen EDU-oost krijgen kinderen de hulp die ze nodig hebben, van een team van professionals die in staat is om aan te sluiten bij de leerling, zijn of haar leerstijl en tempo.

Icoon boek

STUDIELANDSCHAPPEN

EDU-oost gelooft in modern ingerichte studielandschappen waarin de verschillende leerstijlen van onze leerlingen optimaal bediend kunnen worden.

Icoon muis

21STE-EEUWSE LEERMIDDELEN

EDU-oost beschikt vanzelfsprekend over alle leermiddelen zoals die ook in scholen beschikbaar zijn. Lesboeken, examenbundels. Daarnaast krijgen onze leerlingen toegang tot alle moderne online leermiddelen.

Leermiddelen Edu-Oost

STUDIELANDSCHAPPEN

EDU-oost gelooft in modern ingerichte studielandschappen waarin de verschillende leerstijlen van onze leerlingen optimaal bediend kunnen worden. Vanzelfsprekend zijn deze ruimtes van alle gemakken voorzien en zijn ze geschikt voor het projectonderwijs zoals de meeste onderwijsinstellingen dat nu aanbieden.

Bij ons vindt u dus niet enkel de klassieke lestafeltjes, maar een moderne leeromgeving met verschillende soorten werkplekken zoals stilteplekken, overlegtafels, etc. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. Vandaar dat we een plek hebben ingericht waar ze na school eerst even een kwartiertje kunnen zitten om vervolgens aan het werk te gaan.

LEERSTIJLEN

Ieder kind is uniek. Van docenten in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat ze in staat zijn al deze verschillende kinderen op hun eigen niveau te bedienen. Ook moeten ze tegemoet kunnen komen aan alle verschillende leerstijlen. Voor sommige kinderen werkt dit systeem goed, we zien echter ook steeds meer leerlingen die ondersteuningsbehoefte hebben. Leerlingen voor wie het systeem niet werkt of die aanvullende hulp nodig hebben om tot effectief leren te komen.

Binnen EDU-oost krijgen deze kinderen de hulp die ze nodig hebben van een team van professionals dat in staat is om aan te sluiten bij de leerling en zijn of haar leerstijl en tempo. Bij ons vinden de leerlingen stilteplekken, toetsplekken, overlegtafels, SCRUM borden, enz.

Model van Kolb
Moderne leermiddelen bij Edu-Oost

21STE-EEUWSE LEERMIDDELEN

EDU-oost beschikt vanzelfsprekend over alle leermiddelen zoals die ook in scholen beschikbaar zijn, zoals lesboeken en examenbundels. Daarnaast krijgen onze leerlingen toegang tot alle moderne online leermiddelen. Dit wordt ondersteund door een geheel digitale planning in ons online plansysteem.  In ons studielandschap kunnen ze gebruik maken van presentatiehoeken met een beamer, hoofdtelefoons, afgeschermde stilteplekken enz.