Icoon computerscherm

DIGITAAL PLANSYSTEEM

EDU-oost maakt gebruik van een online platform waardoor voor de onderwijsinstellingen automatisch het huiswerk en de toetsmomenten ingeladen kunnen worden.

Icoon academische pet

LEREN LEREN

Als leerlingen van het basisonderwijs overstappen naar het voorgezet onderwijs wordt vaak snel duidelijk dat dit een erg grote stap voor ze is.

Icoon brein

MAATWERK BEGELEIDING

Leerachterstanden hebben vele oorzaken. Vaak zijn deze achterstanden op te lossen, maar we merken ook dat er in het traject voordat men bij ons komt iets gebeurd is met de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerling.

Studieplanner pro

DIGITAAL PLANSYSTEEM

EDU-oost maakt gebruik van een online platform waar door de onderwijsinstellingen automatisch het huiswerk en de toetsmomenten ingeladen worden. Daarnaast heeft ons platform toegang tot de cijferlijsten.

Onze leerlingen gebruiken dit platform vooral om een eigen planning te maken. Tevens gebruiken we dit platform om zowel ouders als de (indien door ouders/leerling gewenst) onderwijsinstelling op de hoogte te houden van de studievoortgang. Vanzelfsprekend hebben we ook buiten dit systeem om contact met ouders en onderwijsinstelling.

LEREN LEREN

Als leerlingen van het basisonderwijs overstappen naar het voorgezet onderwijs wordt vaak snel duidelijk dat dit een erg grote stap voor ze is. Ook in de vervolgjaren binnen het voortgezet onderwijs blijft hetgeen van de leerlingen verwacht wordt vaak niet eenvoudig voor ze.

Op de basisschool hebben ze vaak niet geleerd hoe ze om moeten gaan met de zelfstandigheid die nu van ze verwacht wordt. Daarnaast zijn ze vaak nog niet goed in staat om het leren te plannen en om hoofd- van bijzaken te scheiden. Bij oudere leerlingen zien we vaak dat de discipline en vasthoudendheid die nodig zijn om succesvol te leren onder druk komen te staan. Daarom helpen wij onze leerlingen eerst met plannen van hun huiswerk en daarna met “leren leren”. Daarnaast ontvangen ze als het nodig is natuurlijk vakinhoudelijke toelichting en verduidelijking en bereiden we ze voor op toetsen en tentamens.

Leren leren
Maatwerk Edu-Oost

MAATWERK BEGELEIDING

Leerachterstanden hebben vele oorzaken. Vaak zijn deze achterstanden op te lossen, maar we merken ook dat er in het traject voordat men bij ons komt iets gebeurd is met de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerling.

Door goed te kijken naar de leerling en vooral met ze in gesprek te zijn over wat ze meemaken, kunnen wij de achterliggende oorzaken in beeld krijgen. Vervolgens maken we een plan om samen met de leerling deze oorzaken aan te gaan pakken en weg te werken. Zo bepaalt de leerling, samen met zijn begeleider en ouders zijn eigen leerdoel(en) en aanpak om dit doel te bereiken.

Bij EDU-oost kunt u kiezen uit begeleiding gedurende 3, 4 of 5 dagen per week.