Icoon computerscherm

ONLINE LEERLINGVOLGSYSTEEM

Ons online leerlingvolgsysteem HOMi geeft inzicht in de planning, de persoonlijke doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken van de leerling.

Icoon academische pet

LEREN LEREN

Als leerlingen van het basisonderwijs overstappen naar het voorgezet onderwijs wordt vaak snel duidelijk dat dit een erg grote stap voor ze is. Daarom maken wij gebruik van de Lyceo Leren Leren©-methode.

Icoon brein

MAATWERK BEGELEIDING

Leerachterstanden hebben vele oorzaken. Vaak zijn deze achterstanden op te lossen, maar we merken ook dat er in het traject voordat men bij ons komt iets gebeurd is met de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerling.

Studieplanner pro

DIGITAAL PLANSYSTEEM

Bij EDU-oost maken we gebruiken van het online leerlingvolgsysteem HOMi. Dit geeft inzicht in de planning, de persoonlijke doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken van de leerling. Regelmatig bespreken we met de ouder, kind en desgewenst de school, hoe het gaat en waar nodig passen we de begeleiding aan.

LEREN LEREN

Als leerlingen van het basisonderwijs overstappen naar het voorgezet onderwijs wordt vaak snel duidelijk dat dit een erg grote stap voor ze is. Ook in de vervolgjaren binnen het voortgezet onderwijs blijft hetgeen van de leerlingen verwacht wordt vaak niet eenvoudig voor ze.

Op de basisschool hebben ze vaak niet geleerd hoe ze om moeten gaan met de zelfstandigheid die nu van ze verwacht wordt. Daarnaast zijn ze vaak nog niet goed in staat om het leren te plannen en om hoofd- van bijzaken te scheiden. Bij oudere leerlingen zien we vaak dat de discipline en vasthoudendheid die nodig zijn om succesvol te leren onder druk komen te staan. Met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode, ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University, wordt gewerkt aan het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. Daarnaast ontvangen ze als het nodig is natuurlijk vakinhoudelijke toelichting en verduidelijking en bereiden we ze voor op toetsen en tentamens.

Leren leren
Maatwerk Edu-Oost

MAATWERK BEGELEIDING

Leerachterstanden hebben vele oorzaken. Vaak zijn deze achterstanden op te lossen, maar we merken ook dat er in het traject voordat men bij ons komt iets gebeurd is met de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerling.

Door goed te kijken naar de leerling en vooral met ze in gesprek te zijn over wat ze meemaken, kunnen wij de achterliggende oorzaken in beeld krijgen. Vervolgens maken we een plan om samen met de leerling deze oorzaken aan te gaan pakken en weg te werken. Zo bepaalt de leerling, samen met zijn begeleider en ouders zijn eigen leerdoel(en) en aanpak om dit doel te bereiken.

Bij EDU-oost kunt u kiezen uit begeleiding gedurende 3, 4 of 5 dagen per week.