Divider Edu-Oost
Leren leren

Brugklastraining

Na de Cito-toets en de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt alles anders. Er wordt direct een groot beroep gedaan op plan- en studievaardigheden waar kinderen over het algemeen vanuit de basisschool niet op voorbereid zijn. Daarnaast ontbreken vaste lokalen, vaste docenten en tijden, waardoor leerlingen direct op zoek moeten naar nieuwe structuren.

EDU-oost begeleidt tijdens de huiswerkbegeleiding haar leerlingen uit de brugklas nadrukkelijk bij het plannen, ordenen en organiseren van hun huiswerk en bespreekt eventuele problemen direct met leerling, ouder en school inden gewenst.

Voor wie is brugklastraining bedoeld?

Brugklas training is gericht op alle brugklasleerlingen uit het voortgezet onderwijs, dat wil zeggen van vmbo kader tot het gymnasium.

Studieplanner pro

Laat je terugbellen

Of stel een vraag